Sơn xe Miền Nam hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin của Quý khách hành. Lưu giữ thông tin Quý khách hàng giúp sonxemiennam.vn có thể phục vụ Quý khách hàng chuyên nghiệp hơn, dễ dàng giới thiệu với Quý khách hàng các dịch vụ mới cũng như nhận về ý kiến phản hồi của Quý khách hàng để sonxemiennam.vn ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ có được trải nghiệm vui vẻ và thỏa mãn khi sử dụng dịch vụ tại sonxemiennam.vn 

MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin của Quý khách hàng chủ yếu để hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Quý khách hàng. 

Chúng tôi thu thập thông tin nhằm phục vụ cho việc kiểm soát, nâng cao chất lượng dịch vụ, kể đến như: 

  • Thông báo đến Quý khách hàng các Thông tin khuyến mại, quảng cáo hoặc cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, xúc tiến thương mại khác;
  • Duy trì liên lạc với Quý khách hàng, giải đáp các thắc mắc của Quý khách hàng liên quan đến dịch vụ của Chúng tôi;
  • Hỗ trợ khi Quý khách hàng mua sản phẩm và/hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi.
  • Kiểm soát người truy cập, sử dụng dịch vụ của Chúng tôi;
  • Phân tích và tối ưu hóa các dịch vụ của Chúng tôi;
  • Nâng cao chất lượng dịch vụ của Chúng tôi và Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin để phục vụ các mục đích khác không trái với quy định pháp luật.

PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin của Quý khách hàng mà Chúng tôi sẽ thu thập bao gồm: thông tin liên lạc và địa chỉ của Quý khách hàng.

Tùy theo từng loại hình dịch vụ và/hoặc từng thời điểm mà Chúng tôi có thể yêu cầu Quý khách hàng cung cấp thêm một số thông tin khác nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của chính Quý khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch giữa Chúng tôi và Quý khách hàng được thông suốt,rõ ràng và minh bạch, thuận tiện, ví dụ như: loại xe Quý khách hàng sở hữu; số km đã đi và/hoặc các thông tin cần thiết khác.


Đối với phạm vi thu thập thông tin đề cập tại Chính sách này, Chúng tôi sẽ luôn tạo điều kiện bằng cách thiết lập những tính năng trên giao diện Website để Quý khách hàng tùy chọn để quyết định việc cung cấp hoặc từ chối cung cấp thông tin cho Chúng tôi, bao gồm:

  1. Họ và Tên;
  2. Số điện thoại;
  3. Email;
  4. Địa chỉ;

PHƯƠNG THỨC THU THẬP THÔNG TIN

Nhằm đảm bảo Thông tin được thu thập đầy đủ, chính xác, tùy trường hợp Chúng tôi có thể lựa chọn sử dụng đơn lẻ hoặc tổng hợp các phương thức thu thập Thông tin của Khách hàng như sau:

Đề nghị Khách hàng cung cấp thông tin:   

Chúng tôi tự thu thập thông tin: 

Hợp nhất thông tin:  

Một số Dịch vụ của Chúng tôi cho phép/đề nghị Khách hàng tạo tài khoản hoặc hồ sơ cá nhân và để sử dụng một cách tốt nhất các Dịch vụ này, Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các Thông tin đề cập tại Mục 2 nêu trên để đáp ứng nhu cầu sử dụng Dịch vụ của Khách hàng.

Trường hợp Khách hàng yêu cầu Chúng tôi giải đáp các thắc mắc liên quan đến dịch vụ của Chúng tôi hoặc Khách hàng yêu cầu Chúng tôi cung cấp dịch vụ, ví dụ: đặt mua hàng trực tuyến, yêu cầu hỗ trợ thông tin giao hàng… thì Chúng tôi có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin để xử lý các yêu cầu của Khách hàng một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 

Các trường hợp yêu cầu thu thập Thông tin khác tùy theo nhu cầu thu thập của Chúng tôi.

Chúng tôi sẽ luôn đưa ra tùy chọn về việc quyết định cung cấp hay không cung cấp thông tin đối với Quý khách hàng. Trường hợp Khách hàng lựa chọn không cung cấp thông tin thì có một số dịch vụ, giao dịch có lẽ không thể thực hiện được hoặc một số giao dịch, dịch vụ  Quý khách hàng sẽ phải truy cập, thực hiện dưới chế độ ẩn danh (Guest).

Thu thập thông tin từ các nguồn của bên thứ ba: Chúng tôi có thể nhận thông tin về Quý khách hàng đã công bố công khai trên các website thương mại điện tử của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc nhận thông tin của Khách hàng từ bên thứ ba khi Chúng tôi tham gia vào các giao dịch có sự chuyển giao Thông tin đó.

Thu thập trong quá trình thực hiện Dịch vụ: Trong quá trình thực hiện Dịch vụ, Chúng tôi cũng có thể thu thập các Thông tin của Khách hàng bằng các cách thức phù hợp khác với sự đồng ý của Khách hàng với cách thức thu thập đó.

Thu thập trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch vụ: Một số Dịch vụ của Chúng tôi cho phép Khách hàng liên lạc với bên thứ ba, những lần liên lạc đó sẽ được truyền qua và những Thông tin phát sinh trong quá trình liên lạc đó có thể được lưu trữ trên hệ thống của Chúng tôi.

Chúng tôi có thể hợp nhất Thông tin Quý khách hàng mà Chúng tôi có được từ việc thu thập bằng nhiều phương thức khác nhau đề cập tại Mục này như một thao tác hoàn thiện thông tin để phục vụ cho các mục đích được đề cập tại Chính sách này mà không cần sự đồng ý trước của Khách hàng. Tuy nhiên Quý khách hàng luôn có quyền lựa chọn điều chỉnh thông tin của mình theo quy định tại Mục 9 của Chính sách này.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng các thông tin của Quý khách hàng thu thập được để:

Thực hiện các biện pháp để hoàn thiện dịch vụ của Chúng tôi

Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác

Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của Quý khách hàng hoặc giao dịch giữa Chúng tôi và Quý khách hàng

Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn

Gửi các thông tin khuyến mãi hoặc các thông tin khác đến Quý khách hàng khi được sự đồng ý trước từ phía Quý khách hàng.

Thông báo về các thông tin tuyển dụng của chúng tôi nếu Quý khách hàng đăng kí nhận Email thông báo.

Đánh giá và phân tích thị trường, khách hàng và dịch vụ của Chúng tôi

Các nội dung khác mà Chúng tôi được phép sử dụng thông tin không trái với quy định của pháp luật.

ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Để thực hiện mục đích thu thập thông tin đề cập tại Chính sách này Chúng tôi có thể cần sự hỗ trợ từ bên thứ ba để phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng và/hoặc cung cấp dịch vụ tốt hơn cho Quý khách hàng. Trong quá trình hỗ trợ, thông tin của khách hàng có thể được Chúng tôi tiết lộ cho các đối tượng được đề cập dưới đây:

Chúng tôi sẽ phải tiết lộ thông tin của Quý khách hàng cho Bên thứ ba hoặc cho cơ quan có thẩm quyền khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc Chúng tôi có cơ sở để tin rằng việc tiết lộ thông tin có thể bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của chính Quý khách hàng và/hoặc của Chúng tôi

Các bên khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng

Đối tác kinh doanh mà Chúng tôi tin tưởng, việc tiết lộ và trách nhiệm bảo mật thông tin của Quý khách hàng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa Chúng tôi và đối tác kinh doanh của Chúng tôi.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của Quý khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành.

CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

Một số nội dung, quảng cáo và tính năng trên trang web của Chúng tôi có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với Chúng tôi. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận thông tin nhất định về việc Quý khách hàng sử dụng dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng cookie…, và các công nghệ tương tự và thông tin này có thể được thu thập theo thời gian, đồng thời được kết hợp với thông tin được thu thập trên các website và dịch vụ trực tuyến khác nhau.

Nếu Quý khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, Chúng tôi có thể nhận và lưu trữ thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Quý khách hàng đăng nhập, cũng như các thông tin khác mà Quý khách hàng cho phép Chúng tôi nhận khi Quý khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

Bằng cách truy cập và/hoặc sử dụng dịch vụ của Chúng tôi, Quý khách hàng đồng ý lưu trữ cookie…, các công nghệ lưu trữ cục bộ khác. Quý khách hàng cũng đồng ý quyền truy cập cookie…, công nghệ lưu trữ cục bộ của Chúng tôi và các bên thứ ba được đề cập như trên.

Như đã nêu rõ, dịch vụ của Chúng tôi có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của Chúng tôi, do đó Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó, không được thực hiện trên giao diện website hoặc Chúng tôi có quyền quản lý và/hoặc kiểm soát. Chúng tôi khuyên Quý khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật thông tin áp dụng cho các website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Quý khách hàng đang sử dụng.
 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo mật mọi thông tin của Quý khách hàng theo đúng các nội dung được quy định tại Chính sách này và quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất thông tin của Quý khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Chúng tôi thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ thông tin của Quý khách hàng nhưng không có trang web, đường truyền internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối.

Do vậy, Chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Quý khách hàng cung cấp cho Chúng tôi sẽ được bảo mật an toàn tuyệt đối và Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ thông tin của Quý khách hàng mà không do lỗi của Chúng tôi. Nếu Quý khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng không nên gửi hông tin đến cho Chúng tôi.

QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG

Quý khách hàng được bảo đảm các quyền lợi và bảo mật về thông tin mà Chúng tôi đã cam kết theo Chính sách này.

Nếu Quý khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin về quảng cáo hay  chương trình khuyến mại,… của Chúng tôi thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngừng nhận thông tin đến website của Chúng tôi theo các tính năng & thông tin liên hệ được hướng dẫn ở cuối trang.

Vui lòng tìm hiểu kỹ Chính sách này trước khi sử dụng, truy cập dịch vụ của Chúng tôi, việc Quý khách hàng sử dụng, truy cập dịch vụ của Chúng tôi cũng chính là xác nhận đã tìm hiểu kỹ và đồng ý với toàn bộ nội dung của Chính sách này.

Vui lòng cung cấp thông tin chính xác, hợp pháp cho Chúng tôi khi được đề nghị và đồng ý cung cấp. Quý khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm (trong mọi trường hợp, không có sự liên đới nào đến Chúng tôi dù cho một phần hay toàn bộ) nếu thông tin Quý khách hàng cung cấp cho Chúng tôi không chính xác, không hợp pháp và/hoặc việc thực hiện Dịch vụ của Khách hàng bị gián đoạn, không thể thực hiện; hoặc giao dịch giữa Chúng tôi và Khách hàng, giữa Chúng tôi và Bên thứ ba, giữa Khách hàng và Bên thứ ba bị gián đoạn hoặc không thể thực hiện được vì yếu tố kỹ thuật như: đường truyền yếu, lỗi hệ thống, v.v. hoặc phát sinh bất kể thiệt hại vật chất, phi vật chất nào từ việc sử dụng những thông tin không chính xác/vi phạm pháp luật này.

Không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của dịch vụ, giao diện của website, các tính năng của website của Chúng tôi.

Không tiếp tay, thay cổ vũ cho bất kỳ hành động nào nhằm phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website thuộc quyền quản lý của Chúng tôi. 

Không tuyên truyền, phát tán nội dung vi phạm pháp luật và/hoặc trái đạo đức xã hội tại website của Chúng tôi.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

THÔNG TIN, PHƯƠNG THỨC LIÊN HỆ

Chúng tôi vô cùng trân trọng mọi ý kiến đóng góp và phản hồi từ Quý khách hàng về dịch vụ của Chúng tôi cũng như Chính sách này. Nếu Quý khách hàng có thắc mắc cần giải đáp, xin hãy vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Địa Chỉ: 61/15 đường Miếu Bình Đông, Phường Bình Hưng Hoà A, Quận Bình Tân. Tp.Hồ Chí Minh

Hotline: Tư Vấn Dịch Vụ: 0793066655 (Mr. Thành)

Email: sonxemiennam@gmail.com

Website: sonxemiennam.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/sonxemiennam.vn